תנועת אומ"ץ היא גילגולה של עמותת אמיתי

חזון אומ"ץ | מטרות אומ"ץ | מנהל תקין | פעילויות אומ"ץ | פעילי אומ"ץ | פרסומים של חברי אומ"ץ

תנועת אומץ עמותת אמיתי >>> קיצור תולדות הזמן

גולת הכותרת: תצהיר כוזב של אריה אבנרי

אריה אבנרי

קפה דה מרקר החרים את
השקשוקה של אמיצי אומ"ץ

 

 

אתר העמותה הועבר לכתובת חדשה

פרסומים של חברי אומ"ץ (לפי סדר א"ב)
 1. אריה אבנרי
 2. אתי אברהמי
 3. ליאורה אהרן
 4. מייק אלדר
 5. בועז ארד
 6. יעל ארצי
 7. דורון טל
 8. עו"ד אמיר לירן
 9. דליה מורגנשטרן
 10. שמחה ניר
 11. שבתאי עזריאל
 12. עו"ד פנחס (פיני) פישלר
 13. מיכאל פלג
 14. אברהם (פריצי) פריד
 15. ד"ר יעקב קורי
 16. אורה רובינשטיין

© כל הזכויות שמורות

אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף.
על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמו נועד.